Angelo (Włochy) - o swoim doświadczeniu jedności
Doświadczenie wyniesione z europejskiego spotkania młodych zawsze jest ciekawe, a tym razem upłynęło ono dla mnie pod znakiem wspaniałego przyjęcia w rodzinie i spotkania w Berlinie nowych przyjaciół. Chociaż była to już moja czwarta pielgrzymka zaufania, to co przeżyłem teraz przekonało mnie kolejny raz, że w Kościele nie powinny istnieć żadne podziały. Szczególnie tutaj, w Berlinie, mieście stanowiącym jedną całość, ale rozdzielonym przez ponad 20 lat, aż do czasów obecnych, niepotrzebnym murem, to pragnienie jedności daje się mocno odczuć. Nigdy więcej podziału tylko jedność pomiędzy ludźmi.
Dzięki zaufaniu i nadziei można zburzyć ten mur, abyśmy mogli żyć wspólnie ze wszystkimi naszymi braćmi. To trudne zadanie, ale z Chrystusem uda się usunąć wszystkie przeszkody.