Wiara nie wymaga ani tego, by niszczyć, ani tego, by pobudzać dążenia człowieka,
ale by skupić je w dążeniu jeszcze większym: w pragnieniu Boga.
-brat Roger-