"Życiodajna wymiana z Bogiem dokonuje się w modlitwie:
przez Ducha Świętego Bóg przychodzi zamieszkać w nas.
Przez swoje Słowo i przez sakramenty Chrystus daje nam siebie.
My ze swej strony możemy we wszystkim zdać się na Niego."

-Brat Alois, List z Cochabamby-