Zapraszam do dzielenia się swoimi doświadczeniami z pobytu w Taize,
na Europejskich Spotkaniach Młodych
oraz na Spotkaniu Młodych w Grębocinie.

Świadectwa przysyłajcie na taize.grebocin@gmail.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz