Informacje o spotkaniu

Tegoroczne Spotkanie
odbędzie się w dniach 
24-26 maja
Temat Spotkania: "Czego szukacie?"
Koszt udziału w spotkaniu to 65 zł

Zapisy do 20 maja


Spotkanie w Grębocinie k./Torunia jest kolejnym krokiem pielgrzymki zaufania przez ziemię, wspieranej przez Wspólnotę z Taizé

Wziąć udział w spotkaniu w Grębocinie koło Torunia, znaczy…
… przeżyć wspaniały weekend z chrześcijanami z całej Polski i nie tylko;
… modlić się razem z młodymi ludźmi śpiewem i w ciszy oraz dzielić się wiarą;
… doświadczyć gościnności rodzin Grębocina i okolic;
… doświadczyć obecność Boga w każdym człowieku;
… odkryć wspólnotę chrześcijan, wejść razem na drogę pokoju, ufności i nadziei między ludźmi;

Spotkanie w Grębocinie jest przede wszystkim  ekumenicznym spotkaniem z Chrystusem Zmartwychwstałym i z ludźmi. Dzięki modlitwie z innymi jesteśmy bliżej Boga. Dzięki otwartości i gościnności przekraczamy bariery dzielące  nas uprzedzenia i  różnice, możemy się przyjąć wzajemnie i obdarować.
INFORMACJE O SPOTKANIU:

Miejsce:
 • Grębocin, koło Torunia. :)

Wyświetl większą mapę
Modlitwa:
Rozważanie Słowa Bożego:
 • W sobotę, po modlitwie, będzie czas na rozważenie tego co mówi do nas Pan. Rozważanie wybranego fragmentu Słowa Bożego, rozpocznie wprowadzenie biblijne - krótkie omówienie tekstu Pisma. Po krótkim wprowadzeniu, każdy z nas będzie miał okazję podzielić się swoim doświadczeniem, wiarą, swoimi przemyśleniami na temat rozważanego tekstu w spotkaniu w małych grupach (6-9 os.). Nasze wspólne rozważanie słów Pana zakończy modlitwa popołudniowa.
Workshop's:
 • Workshop's to nic innego, jak nazwa warsztatów - spotkań tematycznych z interesującymi ludźmi na określony, ciekawy temat, które (podobnie jak w Taizé) będą miały swoje miejsce w planie dnia spotkania w Grębocinie.

INFORMACJE PRAKTYCZNE:

Daty:
 • Przyjazd w piątek między godziną 16:00 a 18:00 (Jeżeli nie możesz przyjechać w tych godzinach prosimy o informacje w zgłoszeniu w polu: uwagi, lub wyślij wiadomość e-mail).
 • Wyjazd w niedzielę w godzinach popołudniowych (około 15:00) (jeżeli musisz wyjechać wcześniej prosimy o informację w zgłoszeniu w polu: uwagi, lub wyślij wiadomość e-mail).
Wiek:

Spotkanie organizujemy przede wszystkim z myślą o młodych ludziach (nie tylko z Polski:)) w wieku od 15 do 35 lat.

Młodzi ludzie poniżej 18 lat:
 • Młodzi ludzie poniżej 18 lat muszą mieć ze sobą wypełniony formularz (który oddadzą przy przyjęciu, w Grębocinie), będący pisemną zgodą rodziców na udział dziecka w spotkaniu. Formularz ten, oprócz zgody rodziców zawiera nazwisko opiekuna (pełnoletniego!), który bierze prawną odpowiedzialność za osobę niepełnoletnią w trakcie spotkania.
 • Opiekunowie osób niepełnoletnich muszą pozostać ze swymi podopiecznymi podczas całego spotkania. Zostaną zakwaterowani razem z nimi u tej samej rodziny.
 • Formularz zgody na uczestnictwo w spotkaniu prześlemy mailem po otrzymaniu zgłoszenia. 
Młodzi ludzie powyżej 35 lat;) :
 • Prosimy o indywidualny kontakt taize.grebocin@gmail.com
 • Jeżeli uzbiera się grupa osób powyżej 35 lat udział będzie możliwy :)
Zakwaterowanie i wyżywienie:

Będziemy mieszkać u rodzin w Grębocinie k/Torunia, Toruniu i pobliskich miejscowościach. Niektórzy mogą zostać zakwaterowani w salach szkolnych. Posiłki:
 • Śniadania i kolacje – u rodzin.
 • Obiady– szkoła w Grębocinie.
Osoby z Torunia i okolic:
Możliwość noclegu w Grębocinie albo dojazdów na spotkanie. Prosimy o podanie w mailu zgłoszeniowym informacji na temat wybranego zakwaterowania.

Zgłoszenia i podróż:

 • Dane do wpłaty na konto:
Paweł Borowski
Nr konta: 
59 1160 2202 0000 0003 6055 9800
Bank Millennium

Tytuł wpłaty: Spotkanie Grębocin,  Twoje imię i nazwisko
 • Zgłaszając się na spotkanie deklarujesz uczestnictwo w całości programu spotkania!
 • Podróż we własnym zakresie. (jak do nas dojechać?)
Co trzeba zabrać:
 • Karimata i śpiwór.
 • Dokumenty (dowód osobisty lub legitymacja szkolna)
 • Pismo Święte i notatnik.
 • Ubranie odpowiednie do pogody i miejsca.
 • Jeżeli grasz na jakimś instrumencie muzycznym zabierz go ze sobą (więcej informacji: Chór).
 • Otwarte serce  i dobry humor! :)
Udział w kosztach:

 • Kwota (65zł) wpłacana przy zgłoszeniu pokrywa: wynajęcie i wyposażenie hal modlitwy, posiłki, ubezpieczenie oraz inne koszty organizacyjne.
 • Każdy kto dokona wpłaty na konto i otrzyma maila potwierdzającego zgłoszenie, zostanie wpisany na listę uczestników spotkania.
 • Prosimy o wcześniejszą wpłatę kwoty, ponieważ musimy uregulować przed spotkaniem koszty posiłków, ubezpieczenia, wynajęcia sali. 
Kontakt:

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: taize.grebocin@gmail.com