Regulamin


Regulamin uczestnictwa
w Spotkaniu Młodych w Grębocinie


Spotkanie przebiega dobrze jedynie wtedy, kiedy przeżywane jest przez wszystkich uczestników w jednym duchu i kiedy ma się wzgląd na drugiego. Każdy musi przestrzegać kilku podstawowych zasad:

1. Każda z osób uczestniczących w Spotkaniu w Grębocinie zobowiązana jest do przestrzegania ramowego rozkładu dnia (modlitwy, warsztaty, nabożeństwa, itd.) oraz do brania czynnego udziału w zajęciach odbywających się w czasie trwania „Pielgrzymki zaufania przez ziemię” w Grębocinie.
2. Uczestnik Spotkania zobowiązany jest zgłosić się do miejsca przyjęcia (w szkole) od razu po przyjeździe, odebrać materiały oraz udać się pod wskazany adres rodziny, która będzie przyjmowała uczestnika.
3. Zakwaterowane będzie proste, w warunkach pielgrzymkowych. Prosimy nie nadużywać bezinteresownej gościnności rodzin.
4. Uczestnik jest zobowiązany do wykonywania próśb i poleceń organizatorów spotkania, w sprawach dotyczących porządku i dyscypliny.
5. Uczestnik jest zobowiązany utrzymać porządek wszędzie gdzie przebywa (nie śmieci, a jeśli trzeba - sprząta po innych).
6. Prosimy oszczędzać wodę i energię, dbać o sprzęty domowe i o dobro wspólne.
7. Uczestnik powinien zadbać o swoją postawę osobistą, nie gorszyć pozostałych uczestników Spotkania, zadbać o godny strój podczas modlitwy.
8. Uczestnik zobowiązany jest do szanowania materiałów przekazanych mu w czasie spotkania.
9. Należy także pamiętać o zasadach takich jak: zakaz palenia, spożywania alkoholu i środków odurzających, nie powodujący konfliktów sposób bycia, zasadach ppoż na halach modlitwy.

Niech Spotkanie Młodych w Grębocinie będzie miejscem modlitwy i pojednania, miejscem odnajdywania Boga i przemiany człowieka. Dlatego skoncentruj się na Chrystusie. Poszukuj Jego towarzystwa - w ciszy, w modlitwie, w zabawie i śpiewie, w spotkaniu i rozmowie z bliźnim - a przy okazji odnajdziesz siebie.

Liczymy więc na Wasze zrozumienie i odpowiedzialność!